Sanace zdiva, pomocí DRYMAT® M2030 EO+ (2.94) - 2v1


Sanace zdiva pomocí technologie Drymat®

Technologie Drymat® je novou generací bezelektrodových a elektrodových elektrofyzikálních přístrojů na sanaci zdiva. Počítačem řízená elektronika s největší přesností zajišťuje bezchybné fungování systémů Drymat®. Zařízení pro sanaci zdiva Drymat® se díky použité elektronice 3.stupně prakticky neopotřebovává a nevyžaduje žádnou údržbu.

Systém pro sanaci zdiva Drymat® vytváří definovatelné pulsovací série se 6-ti frekvencemi, jejichž parametry jsou nastavitelné. Indukcí magnetického pole dojde k posílení pozitivního náboje molekul vody otevřením úhlu mezi kyslíkovými a vodíkovými atomy vody a přeruší se tak krátkodobě soudržnost těchto atomů v molekule vody. Voda je přitahována k záporně nabité zemině a vlhkost se tak do ní začne ze zdiva odvádět..

Nastavení řídícího programu je možné provést ultračerveným dálkovým ovladačem. Systémy Drymat® jsou vybaveny inteligentní permanentní samokontrolou provozu se samotestem při znovudání do provozu. Drymat – kvalita, která se vyplatí !

Sanace zdiva - instruktážní videa

Představení firmy
Instruktážní video

Postup sanace zdiva

 1. Vstupní vlhkostní měření a zaprotokolování hodnot
 2. Materialfox –průběžné sledování ústupu vlhkosti zdiva
 3. Kontrolní měření po 6-ti, 12-ti a 36-ti měsících
 4. Záruka na vysušení 3-letá se zárukou vrácení peněz
 5. Záruka na fuknčnost 20-let
 1. Bezplatný vlhkostní průzkum u zákazníka
 2. Návrh instalace systému Drymat® M2030 EO+ (2.94) - 2v1
 3. Instalace řídící jednotky
 4. Instalace kladných elektrod (anod)
 5. Instalace uzemňovací elektrody (katody)

Sanace zdiva - průběh instalace

 1. Řídící jednotka pokud možno v centru objektu a pokud možno nad hranicí vlhkosti (není bezpodmínečně nutné, mokré prostory nad umístěním se vysouší pasivně).
 2. Instalace kladných elektrod cca 20 – 30 cm nad úrovní podlahy do vlhkého zdiva ve sklonu cca 45 ° směrem dolů v odstupu 2 - 3 m, čím menší odstup, tím rychlejší vysoušení.
 3. Jednotlivé elektrody se propojují izolačním dvouplášťovým kabelem pro vlhká prostředí o průřezu min. 1,5 mm². Tento kabel lze použít též pro rozvody pod omítkou.
 1. Uzemňovací trn – katodu v délce 60 – 70 cm umisťujeme – pokud je to možné přímo pod řídící jednotkou na nejnižším místě objektu. Katoda se ukládá do plastové chránící trubice s tím, že kontaktní špice na konci vyčnívá cca 10 cm jako kontakt pod základní desku objektu.
 2. Schema instalace – viz přiložený výkres.
 3. Vysušení lze u přístroje DRYMAT® M 2030 EO + (2,94) - 2v1 očekávat za 3 – 12 měsíců.

Sanace zdiva - popis technologie

Pracuje na principu aktivní elektroosmózy se zapuštěnými kladnými elektrodami (anodami) ve zdivu z materiálu titan a titan potažený iridiem – tím je zaručena delší životnost elektrod a dále uzemňovací elektroda (katoda), která se instaluje na nejnižší místo v objektu.

Kladné elektrody jsou umisťovány v odstupu cca 2 – 3 m od sebe a do hloubky zdiva cca 20 cm, propojeny jsou izolačním dvouplášťovým kabelem pro vlhká prostředí o průměru řezu min. 1,5 mm². Umístění kladných elektrod do vlhkého zdiva cca 20 – 30 cm nad úrovní podlahy (sklepa).

Více
Sanace zdiva - popis technologie

Výhody sanace zdiva pomocí M2030 EO+ (2.94) - 2v1

 • bez narušení statiky objektu (bez podřezávání, bez chemie)
 • snižuje náklady na vytápění až o 65 %
 • splňuje nejvyšší technické ochranné normy, lze ho použít i ve zdravotnických zařízeních
 • rychlé a ekologické vysušení budovy – systém vyhovuje požadavkům ochrany památek
 • nízké provozní náklady cca 250,- Kč
 • nízké pořizovací náklady v porovnání s jinými sanačními metodami (viz ukázky instalací)
 • rychlá a „čistá „ montáž s minimálním narušením běžného provozu
 • Sanace zdiva - graf
 • vyřeší chybějící či nefunkční vodorovné i svislé izolace
 • vysuší i sklepní, klenuté a těžko přístupné prostory
 • nevyžaduje stavební povolení či ohlášení
 • vysuší i promočené základy
 • možnost regulace výkonu v průběhu vysoušení
 • rychle vysuší stavební úpravy prováděné mokrou cestou
 • rychle vysuší po havarijních únicích vody (prasklé potrubí)
 • rychle vysuší po vodních záplavách (povodně, přívalové deště)
 • doba vysušení 1 – 3 roky a poté udržování zdiva v suchém stavu
 • zajistí příjemnější a zdravější prostředí zredukováním vlhkosti v místnostech se postupně odstraní zatuchlý nebo hnilobný zápach, zavlhlé textilie a lůžkoviny

Přístroj MOIST 350 B

Moist

Nabízíme komplexní služby v oblasti stavebně-technického průzkumu staveb z hlediska příčin vlhkosti profesionálními přístroji a odborně kvalifikovanými techniky s autorizací WTA a ČKAIT.

Při své činnosti pracujeme v souladu s ČSN P 73 0610 Hydroizolace staveb – Sanace vlhkého zdiva a dalších norem a směrnic WTA.

Vysoušení lze u přístrojů EO+ a EO+ 2,94 očekávat za 3-12 měsíců.

Kompletní informace o přístroji